ALA VOLEM KOLO DA IGRAM11. novembra 2001. godine KUD "Mileta Protić" počinje sa radom kao sekcija pri OŠ "Mileta Protić". Veoma brzo, početkom 2002. godine, prerasta u kulturno umetničko društvo čiji je osnivač i generalni sponzor MZ Tovariševo. Danas ovaj KUD broji oko 70 članova i radi sa dve uzrasne grupe. KUD "Mileta Protić" sve ove godine učestvuje na mnogobrojnim opštinskim, zonskim i pokrajinskim smotrama.
2002., 2003., 2005. godine KUD "Mileta Protić" na pokrajinskoj smotri osvaja bronzanu plaketu a 2007. godine, posle šestogodišnjeg rada, donosi sa pokrajinske smotre srebrnu plaketu.
KUD "Mileta Protić" već šestu godinu organizuje međunarodni festival dečijeg folklora pod nazivom "Ala volem kolo da igram". Gosti ovog festivala, a i našeg sela, su Češka, Bugarska, Severni Kipar, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i KUD-ovi širom Srbije. Ovaj festival se održava tradicionalno svake godine u drugoj polovini maja i traje pet dana i okupi oko 500 dece sa raznih strana sveta. Kud "Mileta Protić" gostovalo je po celoj Srbiji, a od gostovanja u inostranstvu izdvajamo učešće na festivalu u Češkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj.