Salaši se pominju kao oblik stanovanja i zivota seljaka u Bačkoj jos pre dolaska Turaka u ove krajeve, a posebno u "tursko" vreme.

Iz jednog popisa korisnika zemlje u "ekstravilanu" saznajemo da je 8 podložnika komorskog sela Tovariševa držalo u arendi jos 2 1/4 sesije zemlje(oko 62 k.jutra) van atara Tovariševa. Iz istog dokumenta saznajemo da su tamo i stanovali!
Salaši su u Tovariševu vezani za razvoj kapitalizma. Posle revolucije (1848-1849) i ukidanja urbarijalnog zakona, kada seljaci otkupom postaju vlasnici zemlje, kapitalistički posedi, i salaš kao oblik stanovanja dobijaju pun značaj. Najveci broj salaša u Tovarisevu, što pokazuju i podaci, podignut je u drugoj polovini XIX i početkom XX.

Dok su u severnim krajevima Bačke salaši bili grupisani u mala seoska naselja, u Tovariševu, iako je bilo preko stotinu salaša, to nije bio slučaj. Salaši su bili raštrkani po čitavom ataru.

Evo ovi salaši su "preživeli" II svetski rat:

1.Šamin salaš
2.Čike Popova salaš
3.Maletin salaš
4.Paunkin salaš
5.Bugarski salaš
6.Mite Ćosina salaš
7.Bape Jegarca salaš
8.Pališaški salaš
9.Cvejićev salaš
10.Tilingerov salaš
11.Proticki salaš
12.Nikole Stanojeva salaš
13.Parožana salaš

Ostalih 88 salaša sa vrlo opširnog spiska su ili izgoreli ili poruseni odmah po završetku rata!