Osnovna Škola:

Iako o osnovnoj školi u Tovariševu i učiteljima u XVIII veku nemamo mnogo podataka, ipak možemo da iznesemo dosta bitne činjenice o postojanju i radu škole. Istoričari srpskog školstva u Vojvodini zabeležili su da je najstrija srpska osnovna škola u ovom kraju bila u manastiru Bođani 1696 (gde je jedno vreme i moj predak bio nastojnik). Posle toga su srpske osnovne škole osnovane u Staroj Palanci 1703, Deronjama 1762 i Tovariševu 1768. O tome da je srpska osnovna škola u Tovariševu radila 1768. pored već navedenog podatka, naišli smo na još jedan pisani podatak. Jedan od sveštenia u Tovariševu, čije ime nije čitljivo, na prvoj stranici slobodnog lista u Protokolu krštenih (1745-1773), zapisao je da je 15. decembra 1768. pošao u školu u Tovariševu. Međutim postoji nekoliko pisanih podataka koji pokazuju da je srpska osnovna škola počela sa radom pre 1768.. Navešću te podatke. U zbirci monografija dr Džigmonda Ormoša (Tovariševo) naišli smo na potvrdu da je Osnovna škola u Tovariševu otpočela sa radom : "Od 1753. godine postoji osnovna škola". U nastavku istog teksta zapisano je sledeće : "Srpska škola za devojke osnovana je 1856. godine, a rimokatolička škola sagrađena je 1853. godine".

Postoje i druga pisana dokumenta. Tako sam pri kraju jedne stranice navedenog protokola krštenih, naišao na sledeći tekst: "Ovo sam ja Petar Magistar sopstvenom rukom u selu Tovariševu godine 1756, meseca marta 4 dana." (Tekst je preveden sa crvenoslovenskog). Isto tako u Protokolu venčanih (1745-1773) naišao sam na još jedan podatak u vezi sa školom u Tovariševu. Na poslednjoj strani venčanih u 1751. godini zabeleženo je da je 5. novembra 1766. parohijalni prezviter Ilija venčao Jovana Magistera (učitelja) i Angeliju i da im je kum bio Timotej iz ovdašnjeg mesta.

Inače poznato nam je da je u Tovariševu bilo pismenih pojedinaca i daleko pre tog vremena. O tome svedoči pored ostalog i sačuvani popis stanovnika Tovariševa iz 1728. pisan ručno starom ćirilicom na tadašnjem slavenoserpskom jeziku.

U kasnijim godinama i decenijama ima sve više ovakvih i sličnih dokumenata. Od 1745.sačuvani su rukopisi brojnih sveštenika u Tovariševu iz kojih se može videti njihova pismenost. Moe se pretpostaviti da su pravoslavni sveštenici bili i prvi učitelji u selu, no o tome ne postoje sigurna (pisana) dokumenta. Sledeći pisani podatak koji nam potvrđuje da u Tovariševu postoji osnovna škola i učitelj je iz 1779. Iz tog dokumenta saznaje se da su srpski učitelji iz: Marije Teresiopolisa, Martonoša, Kanjiže, Sente, Mola, Ade, Petrovog Sela, Sent Tamiša, Futoga, Brestovca, Stapara, Tovariševa, Palanke, Temerina, Parabuća (Ratkova) i Paraga proboravili dva meseca izvan svojih kuća i o svom trošku da bi se stručno osposobili prema novoj normativnoj metodi. Bili su dva meseca na stručnom osposobljavanu u Somboru.

Za pisanje su korištene navoštene kruščove daščice. Po drvenim daščicama nalepljen je pčelinji vosak i na njemu je učitelj oštrim klinom zapisivao svakom učeniku slova koja je trebao da nauči u određenom vremenskom periodu. Kada je učenik naučio određena slova, na daščici bi se izgnječio i poravnao vosak za nova slova. Zabeleženo je da su škle dobijale vosak kao potrošni materijal.

Obuka učenika u osnovnoj školi je bila radnim danom od 7 do 9 časova pre podne i od 13 do 16 časova posle podne. Nije se radilo četvrtkom i za vreme žetve i berbe, kada su i deca korišćena na njivama.

U sledećim decenijama se školama popravio status.

Krajem aprila 1870. održana je Vanredna skupština crkvene opštine i na njoj je doneta odluka o zidanju dve škole: za I i II razred. Odlučeno je da se školske zgrade opdignu još iste godine.

Danas u Tovariševu postoji osnovna škola koja je dobila ime po pilotu i heroju Mileti Protiću.
Jos po neke informacije o našoj školi možete pogledati na sledecem link-u: OŠ "Mileta Protić